تماس با من
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
[email protected]
Ph: +1.831.705.5448
همکاری با من
[email protected]
Ph: +1.831.306.6725
بازگشت

نشر جدید

Therapeutic Stories

Principles & Techniques of Story Therapy for Children As an influential contribution to the emerging field of therapeutic storytelling, this book elucidates the profound power of narrative...

The Third Season

Therapy in the Journey of Aging In “The Third Season,” the author elucidates therapeutic storytelling’s potential as a salutary modality for enriching older adults’ wellbeing. Drawing upon...

موسم سوم

“فصل سوم”  به بررسی “قصه درمانی”  به عنوان روشی مؤثر برای ارتقای سلامت روان در بزرگسالان می پردازد. این کتاب با تکیه بر تحقیقات گسترده و...

قصه های درمانگر

یکی از روش‌های درمان با بیان است که از قصه گویی برای کمک به کودکان در مقابله با چالش‌های احساسی و رفتاری استفاده می‌کند. در این...

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy

Therapeutic Stories

Principles & Techniques of Story Therapy for Children As an influential contribution to the emerging field of therapeutic storytelling, this book elucidates the profound power of narrative...

 • Category

  Psychology

 • Audience

  Parents, Coaches

 • Publisher

  V-Books

نمایش کتاب

The Third Season

Therapy in the Journey of Aging In “The Third Season,” the author elucidates therapeutic storytelling’s potential as a salutary modality for enriching older adults’ wellbeing. Drawing upon...

 • Category

  Therapeutic, Psychology

 • Audience

  Public, Scholars

 • Publisher

  V-Book

نمایش کتاب

موسم سوم

“فصل سوم”  به بررسی “قصه درمانی”  به عنوان روشی مؤثر برای ارتقای سلامت روان در بزرگسالان می پردازد. این کتاب با تکیه بر تحقیقات گسترده و...

 • دسته‌بندی

  درمانگری، روانشناسی

 • رده سنی

  بزرگسال

 • ناشر

  وی‌بوک

نمایش کتاب

قصه های درمانگر

یکی از روش‌های درمان با بیان است که از قصه گویی برای کمک به کودکان در مقابله با چالش‌های احساسی و رفتاری استفاده می‌کند. در این...

 • دسته‌بندی

  روانشناسی

 • گروه سنی

  بزرگسال

 • ناشر

  وی‌بوک

نمایش کتاب